Anders Lund Pedersen (f. 1974)


Uddannelsesbaggrund:

2019- 

3 årig uddannelse i Relationel Traumeterapi              v. Merete Holm Brantbjerg


2019-2020:

2 årig supervisionsuddannelse v. Susanne Bang


2015-2016:

2 årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Psykoterapi              v. Marianne Bentzen 


2013-2014:

1 årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Psykoterapi              v. Susan Hart og Marianne Bentzen 


2010:

1 årig efteruddannelse Chok-Traumeterapeut v. Bodynamic International


2009-2010:

2 årig efteruddannelse i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) v. cand.psyk Casper Aaen

 

2005-2009:

4 årig kropspsykoterapeutuddannelse                        v. Bodynamic International


2001:

Uddannet socialrådgiver v. Den Sociale Højskole i OdenseSelvstændig psykoterapeut siden 2010


Erhvervserfaring:

2008-

Psykoterapeut v. KKUC


2007/2008:

Socialrådgiver/misbrugskonsulent i Københavns Kommune


2001-2007:

Socialrådgiver/misbrugskonsulent i Ballerup Kommune

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes